DENEME1
Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
A Harfi ile Bayan İsimleri ve Anlamları 2013
Asye-bk. Asiye.
Aşina-(a:şina:)
Anargül-Anımsayan, hatırlayan güzel kadın.
Akkor-Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.
Akkız-Beyaz kadın.Temiz, dürüst, güvenilir kız.
Akis-1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünmesi, yansı. 3. Zıt, ters, muhalif.
Akipek-Beyaz ipek.İpek gibi ka­dın.
Akife-1. Bir şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı. 2. İba­det eden hanım.İbadet eden, ibadetle uğraşan kadın.
Akhanım-Dürüst, güvenilir kadın.
Akgün-Aydınlık gün
Akgül-Beyaz gül, gül gibi
Akda-Himaye altında olan cariye, kadın, köle.
Akçiçek-Beyaz çiçek.Daha çok örfte kullanılır.
Akçakiraz-Bir kiraz çeşidi.
Akçagül-Beyazımsı gül gibi olan kadın.
Aişe-1. Yaşayan, zen­ginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)´in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meş­hurdur.Rahat yaşam süren, bolluk içinde yaşayan.
Ahra-Daha layık, mü­nasip, uygun.
Ahla-Çok tatı. Pek şi­rin.
Ahter-Yıldız.
Ahger-Kızıl ateş, kor.
Ağgünlü-Günü aydınlık olan, ak günlü
Ağça-Temiz, saf.
Afranur-Cennette basılmamış el değmemiş beyaz toprak.
Afra-ayak basılmamış beyaz toprak.
Afitap-Güneş / Çok güzel
Afife-Temiz, namuslu, iffetli
Afet-Çok güzel kadın
Adviye-İyilik, yardımseverlik
Adriye-Değerle ilgili.
Adonis-Güen Akdeniz kökenli bir efsane.
Adile-Adaletli, hukuklu
Adışah-Adını şahtan,padişahtan alan.
Adın-ad sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali
Aden-Cennet Bahçesi.
Adel-soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler
Adasu-Volkanların patlamasıyla oluşan kara parçası.
Adalet-Hukuklu
Açkıngül-Açılmış gül.
Açangül-açlan gül çiçeği
Açanay-Ay gibi aydınlık veren.
Acunbike-Dünya güzeli hanım.
Abide-Anıt, önemli ve değerli yapıt.
Alev-Yanan ışık veren maddelerin çeşitli şekillerde şeffaf dili, yalım, yalaz, alaz.
Altan-Kırmızı tan.
Altınay-Altın gibi sarı, parlak ay.
Amber-Güzel koku, amber balığından çıkan kül renkli, güzel kokulu madde.
Anıl-İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın.
Armağan-Birini sevindirmek için verilen şey, ödül.
Aksu-Temiz, berrak akarsu.
Akasya-Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç, salkımağacı.
Ajda-Filiz, sürgün, üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.
Ahu-Ceylan, karaca, maral, güzel .
Ahsen-Çok güzel, en güzel.
Ahenk-Uyum, düzen.
Açılay-Ayın dolunay hali almaşı.
Açelya-Güzel, kokusuz, çok çeşitli renklerde çiçek açan fundagillerden bir bitki.
Azime-Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
Azimet-1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamı­na gelmektedir. 2. Herhangi bir ko­laylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılma­sı gerekli olan dini vecibeler.
Azize-Onur sahibi yüce, ermiş
Azmidil-Gönül yüceliği.
Azra-Bakire, el değmemiş,Hz. Meryem’e verilen ad. Ayak basılmamış kum , Delinmemiş bir inci , Hz. Meryem’e verilen ad.
Azze-Şerefli, saygıdeğer.
Ayşegül-Güleç, güler yüzlü. Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel.
Reklam